Wykaz maszyn i urządzeń pralniczych Zakładu

Rok produkcji 2008
 • urządzenia firmy JENSEN-SENKING
 • pralnica tunelowa 13 komorowa Universal Medi Line
 • transporter załadowczy
 • automatyczny elektroniczny system sensorowego ważenia
 • prasa odwadniająca SEP
 • transporter rozdzielczo-załadowczy
 • suszarko-roztrząsarki szt.3
 • szafa sterownicza szt.3
 • system odzysku energii cieplnej Spiralizer
 • ciąg prasowalniczy dwunieckowej Jenroll EXPG
 • wprowadzarka mechaniczno-podciśnieniowa LOGIC PLUS
 • prasowalnica dwunieckowa model gazowy Jenroll EXPG
 • składarka wzdłużno-poprzeczna dwuliniowa CLASSIC D/E
 • sztaplarka MAX TWIN
 • prasowalnica jednonieckowa model gazowy Jenroll EXPG z opcją składania
 • tunel finiszer model gazowy Jenform Easy gaz
 • pralnico-wirówka przelotowa higieniczna Primus
 • suszarka bębnowa z podgrzewaniem parowym Primus
 • suszarka bębnowa z podgrzewaniem gazowym Primus
 • uniwersalna prasowalnica obrotowa Fintec DTB 50
 • pakowarka ORA Constructer szt.2
 • przelotowa komora z automatyczną myjnią i dezynfektorią chemiczną wózków transportowych
 • komora dezynfekcyjna Spoina z automatyczną kontrolą przebiegu dezynfekcji
 • pralnico-wirówka przelotowa higieniczna D’Hooge
 • pralnico-wirówka przelotowa higieniczna Tippo
 • agregat do czyszczenia chemicznego Renzocci
 • znakowarka do bielizny Polymark
 • komputerowa stacja dozowania środków firmy Burnus Hechem
 • komputerowy monitoring dozowania środków piorących Pral-Dat
 • system zarządzania pracą pralni JENVIEW
 • system kontroli wydajności HIBIS
 • własne drugie ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania
 •  system oczyszczania i odzyskiwania wody Aquacycler
 • 2 zbiorniki technologiczne na wodę
 • 3 zbiorniki ciśnieniowo-retencyjne na wodę
 • kocioł parowy Viessman Vitomax
 • sprężarka Airpol
 • 2 stanowiska krawieckie