Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie rekomenduje firmę Zakład Usług Pralniczych jako godnego polecenia Wykonawcę. Firma należycie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z warunków umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług pralniczych wraz z transportem. Naszą współpracę oceniam jako udaną i w pełni satysfakcjonującą. Na podstawie dotychczasowej współpracy polecamy firmę jako solidnego i sprawdzonego Wykonawcę.