Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa w Kołobrzegu współpracuje z Zakładem Usług Pralniczych od 2005 roku. Pralnia w sposób kompleksowy zajmuje się zarówno praniem wodnym, jak i chemicznym. Dotychczasowa, kilkuletnia współpraca pozwala na stwierdzenie, iż usługi realizowane przez pralnię w Mielenku wykonywane są w terminie w sposób należyty.